top of page
log13.png

Hobie Kayak הנחיות אחסון קיאקים

הנחיות לאִחסוּן הקיאק

נא לקרוא את המדריך למשתמש לפני התחלת השימוש בכלי.

המדריך מצורף לשקית האביזרים של הקיאק.

- אין לתלות את הקיאק מהידיות בחרטום ובירכתיים. ידיות אלה נועדו לנשיאת הקיאק, לא לתלייה לפרקי זמן ארוכים. עלול לגרום לנזק בלתי חוזר לקיאק.

- באחסון הקיאק, חשוב להיות בטוח שיש לו תמיכה טובה.

- עבור רוב קיאקי מיראז Hobie עדיף לאחסן את הקיאק עומד על החרטום

כשההגה נמצא למעלה

- בדגםPA  ניתן לאחסן עומד על החלק האחורי של הסירה או נשען על הצד

- בדגם AI/TI, בשל אורכו האחסנה הטובה ביותר כאשר הוא נתמך על ידי שתי זרועות מרופדות או על הקרקע כשהוא הפוך כדי למנוע שקעים או שריטות.

- אם אתה חייב לאחסן כשהוא מונח ישר על הגחון, יש להשתמש בעריסה (משטח בתצורה של מבנה הגחון של הכלי) מותאמת לכלים מסוג TI/AI/PA

- במידה ואתה מתכנן לתלות את הקיאק מהתקרה, יש להשתמש ברצועות של לפחות שלושה סנטימטר רוחב, כדי לחלק את העומס של הקיאק על פני שטח גדול יותר. שימוש בחבל עלול להשאיר שקעים בגוף הקיאק, במיוחד בקיאקים הכבדים. גם בתליה, הכי טוב לאחסן את הכלי כשהוא הפוך כלפי למטה.

- במידה ונוצר שקע בגוף הכלי, ניתן להסיר אותו בקלות יחסית. במקרה של

שקע קטן, יש לשים את הקיאק בשמש עם השקע כלפי השמש. הפלסטיק יתרכך מעט והפלסטיק יחזור לצורתו המקורית. לשקעים עמוקים יותר, יש לשפוך מים רותחים על מגבת על השקע, אפשר להיעזר גם בלחץ האוויר כדי לידחוף את הפלסטיק כלפי חוץ, להחזרתו לצורתו המקורית.

bottom of page